вторник, 29 марта 2016 г.

Урок з історії: "Японія у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст."

Урок подорож.
Тема: Японія у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
Мета: характеризувати розвиток Японії після Другої Світової Війни; пояснювати суть японського «економічного дива», визначити особливості розвитку Японії наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, критично мислити, висловлювати власні судження; виховувати зацікавленість історією.

Англійська мова: "Пори року. Погода"

Підготувала: Стецюн Н.С.
Коротка анотація
Дана методична розробка вміщує досвід викладача англійської мови по проведенню уроку, на якому здійснюється активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження інноваційних форм та методів навчання через роботу в групах та інформаційно-комунікативні технології. Інтерактивні вправи сприяють активізації мовленнєвих процесів учнів, розвитку творчих здібностей особистості, робота в групах забезпечує безперервну взаємодію учнів між собою або з вчителем. Інформаційно-комунікаційні технології допомагають підвищити мотивацію щодо вивчення іноземної мови, зацікавити учнів у вживанні англійської мови у повсякденному сучасному спілкуванні.

Формування та розвиток в учнів полікультурної компетентності засобами іноземної мови

Підготувала: Стецюн Н.С.
Становлення України як незалежної держави і входження її в Європейське та світове співтовариство відбувається на фоні бурхливих процесів глобалізації економічного і політичного життя.
Сучасний світ являє собою єдину економічну, економіко-технологічну, історико-соціальну полікультурну систему. Майже кожен внутрішній аспект життя країни має важливі глобальні зв'язки: екологія, охорона здоров'я, трудові ресурси, імміграція та ін. Необхідність інтеграції України у світове співтовариство є практичним завданням, що охоплює й галузь освіти. Українська освіта може і повинна бути відкритою всім культурам, не розчиняючись у них, а вступаючи з ними в діалогічні відносини. Саме тому, особлива увага приділяється формуванню полікультурної толерантності в учнів українських навчальних закладів.

четверг, 17 марта 2016 г.

Формування в учнів високої культури спілкування

Підготувала: викладач  української мови та літератури, викладач першої категорії Лоханська Лариса Сергіївна    
Людина — продукт соціалізації і насамперед людина стає людиною завдяки спілкуванню. Людство знає чимало прикладів, коли дитина, потрапляючи в ранньому віці в середовище тварин, виживала, але не ставала людиною в повному розумінні цього слова. Причина — відсутність можливості наслідувати і, особливо, спілкуватися з людьми. Отже, спілкування має величезне значення як для становлення людини, так і для її подальшого життя в суспільстві.

четверг, 25 февраля 2016 г.

Передумови успішної діяльності учнів НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

                                    викладач  англійської мови Бараковських К. Є.

Сучасне життя ставить перед учителем великі завдання: давати підростаючому поколінню глибокі і міцні знання, виробляти вміння і навички застосовувати їх на практиці, формувати світогляд. Для цього вчителю треба удосконалювати методи та прийоми навчання, зробити учня головною дійовою особою на уроці, щоб він наполегливо оволодівав іноземною мовою спільно зі своїми товаришами при допомозі вчителя.  Оволодіти мовою – значить, в першу чергу, оволодіти навичками говоріння. Під навичками говоріння маються на увазі навички озвучування висловлювань, навички оперування лексичними одиницями та навички граматичного оформлення речень.

воскресенье, 14 февраля 2016 г.

Передумови успішної діяльності учнів на уроках історії

викладач історії  Рижий В.В.
Коли йдеться про самостійну діяльність учнів, особливо у великих класах, то вчителі, як правило, висловлюють сумнів, бо, мовляв, учні не завжди бажають і не завжди можуть таку діяльність успішно виконувати. Є в цьому і певна рація, але це стосується випадків, коли робота в класі належним чином не підготовлена. В цьому розділі ми торкнемось заходів, які є передумовою успіху в тій ділянці.